DOPORUČUJI
Načítá se...

Jazyk

Jazyk je nejnedokonalejší formou komunikace pro svou vlastní neznalost schopnosti porozumnění významosloví druhé strany, jediným přirozeným komunikátorem se tedy stává vyvolávání a předávání emocí, jež si ostatně namísto slov jsme schopni zapamatovat a přetrvají tak věky. Nepamatujeme si události, ani slova, pamatujeme si vyvolané emoce a s nimi spojený časový úsek a osoby s ním spojené.

Kde píšete či mluvíte o lásce tam můžete paradoxně očekávat nenávistnou reakci neboť tím u druhých vyvoláte bolestivé konotace a emoce, jimiž si v minulosti prošli, zlé vzpomínky vyvolané jinak příjemným nenásilným sdělením, namísto toho čisté zlo sdělováno s notnou dávkou averze a detailního popisu čisté perverze může vzbudit emoce pozitivní neboť dojde k vnitřnímu obratu a sebeuvědomění z touhy se zlu postavit a zachovat se tak pozitivně, tedy emoční prožitek je pozitivní.

... nehledě na prostý fakt reality, kdy vnitřně prohnilí lidé často mluví o dobru, morálce, lásce a pozitivnu, přitom, stejně jako o nich všeobecná veřejnost ví co jsou zač, tak i oficiálno se nepáře s odhalováním pikantností z jejich v přesně opačném gardu vedeného života.

zlo nás přitahuje, vábí... jak jinak si vysvětlit proč je nejúspěšnější sci-fi série Star Wars založena na principu, že ti jež chtějí společenský řád, systém kde si budou lidé rovni, svobodu pro všechny, konec hrůz, vražd a všeobecný mír, jsou vykreslováni jako zlé impérium... a naproti tomu vrazi, lháři, děvky a zloději jsou tím jediným a správným dobrem?

Obrácenost reality, kdy dobro je zlo a zlo je dobro se dá dohledat až do Biblických příběhů, k Bohu a Satanu. Kde bez poskvrny vzešel z lůna, tam v křeči zemřel pro katetické schizma.