DOPORUČUJI
Načítá se...

Bytové důchodové spoření ve společnosti dvou dětí(po redukci populace)

 poznámka na úvod: Všechny Fáze jsou orientační, v reálném životě dochází k nenadálým situacím a je nutno je operativně řešit.

----------------------------------------------

Fáze I - 0 až 30 let studium, získávání praxe (žije u rodičů, kteří jsou ve Fázi II)

Fáze II - 30 až 60 let aktivní zaměstnání

Fáze III - 60 až 90 let důchod

Fáze IV - smrt

----------------------------------------------

Stádium 1. - redukce populace - politika jednoho dítěte

Osoba žijící ve Fázi I žije s rodiči, kteří jsou ve Fázi II, při přechodu z Fáze I do Fáze II získává byt od jedněch prarodičů(např. z matčiny strany), kteří přešli do Fáze IV. Druhý zůstavší byt po druhých prarodičích(např. z otcovy strany) získávají rodiče, kteří přechází z Fáze II do Fáze III, a užijí jej jako zdroj příjmu k důchodu(po předchozí potřebě uhradit pořizovací náklady na současný byt).

Plnohodnotnou realizací tohoto systému vzniká snížení nákladů na bydlení, kdy zůstává pouze položka na údržbu nemovitosti, nikoli její pořízení, dodatečný zdroj příjmu pro důchodový věk a minimální zátěž pro mladou rodinu s dítětem, která v případě spárování může získat do startu jeden byt k dodatečným příjmům(v případě prodeje k jednorázovým investicím/rekonstrukci) do začátku společného života.

Celospolečenskou realizací této bytové a rodinné politiky jednoho dítěte(statisticky vzato/zprůměrováno), by došlo teoreticky k částečnému přebytku bytů na trhu, tedy deflaci jejich ceny, kterýžto problém by měl být kompenzován přirozenou nesourodostí společnosti, užitím bytů k jiným než-li běžným účelům pronájmu(studentské priváty, turismus, podnikání).

Závěrem dodávám, že společnost s nižším počtem obyvatel nemusí nutně znamenat negativa, při robotizaci společnosti rostoucí efektivita, menší potřeba zdrojů, více místa.

----------------------------------------------

Stádium 2. - dlouhodobě udržitelná společnost - politika dvou dětí

Dosažením požadovaného kvanta populace ve Stádiu 1.(otázka k diskuzi co je ono požadované kvantum a nutno si uvědomit, že po opuštění politiky jednoho dítěte dojde k růstu populace, kteréžto číslo se posléze stabilizuje) najíždí osoby ve Fázi II na dlouhodobě udržitelnou politiku dvou dětí.

Dva sourozenci přecházející z Fáze I do Fáze II získávají každý polovinu bytu od jedněch prarodičů(např. z matčiny strany), kteří přešli do Fáze IV, tuto polovinu bytu operativně vzájemně smění s druhým sourozencem po vztahovém spárování, kdy i druhý z páru má polovinu bytu po svých prarodičích.

příklad: Pepík a Honzík jsou bratři, dostanou každý svou polovinu bytu s názvem A, Anička a Hanička jsou sestry a také dostanou každá svou polovinu bytu s názvem B. Pepík bude mít vztah s Aničkou a Honzík s Haničkou, Pepík s Aničkou budou bydlet a vlastnit celý byt A a Honzík s Haničkou budou bydlet a vlastnit byt B.

Druhý byt po prarodičích(např. z otcovy strany) dostávají do správy/prodeji napůl sourozenci přecházející z Fáze II do Fáze III, jako jeden ze zdrojů příjmu v důchodu.