DOPORUČUJI
Načítá se...

Promluva o satanovi a Bibli


Náš pohled na celé bájné vyhnání adama a evy z ráje je od základu špatný, kdo je vlastně ten Bůh? Entita, která nařizuje, říká co smíme a nesmíme, a když to porušíme tvrdě nás ztrestá? A kdo je biblický Satan? Pravá ruka Boha, jeho nejbližší spojenec a miláček, která se už dále nemůže dívat, jak Bůh mučí své děti a chová se majetnicky a dá lidem vědění, dá jim dar, vědomosti, protože se už prostě nemůže dívat na to, jak Bůh lidi zotročil, Satan dal lidem svobodu rozhodování... Věděli jste že původní jméno satana bylo v Řečtině Gorgo? To původně vůbec neznamenalo nějaké zlo, ale žalobce, ten kdo upozorňuje na nepravost... prostě ten, který viděl otrokářství svého nadřízeného vůči lidem, které stvořil a postavil se mu, z tohoto pohledu je logické, že je ďábel v naší kultuře vykreslen jako naprosté a absolutní zlo, byť z čistě technicistního pohledu neudělal pouze nic jiného, než že dal lidem vědění, oprostil je od pout nevědomosti.