DOPORUČUJI
Načítá se...

Národní Levicovost aneb naše politická mapa

Levicové hlásné trouby rády veřejně prohlašují, stejně jako tomu bylo na sjezdu KSČM, že politické spektrum je vychýleno doprava, aneb současná socialisticko korporativistická vláda je údajně pravicová.

Je zvláštní tato slova poslouchat a vidět, že tyto myšlenky v lidech zůstávají, nutnost vymezit se vůči těmto dezinterpretacím je tedy na místě.

Předně si vysvětleme jednu podstatnost, v ČR prakticky pravice neexistuje, máme tu čistou levicovou scénu s tu víc tu méně tendencí v ubírání lidských svobod. To co nazýváme dnešní pravicí, tedy mainstreamová média nám jako pravici předkládají je klasickou levicí s občasnými tu liberálními tu korporativisticko kapitalistickými sklony. V překladu vezměme takovou TOP09 - klasická socialisticko korporativistická strana, strana, která činí vše ve prospěch větších celků v neprospěch malých firem a jedinců, naproti tomu ODS je dnes okrajovou spíše intelektuálskou stranou založenou na frázích odtržených od reálného světa, což je logickým vyvrcholením svrchované vlády jistého saoučasného profesora.

V čem spočívá pravicovost a levicovost z pojetí komplexního pojetí dějin? Společenství přerývavě prostupuje z minulosti do budoucnosti v jistých opakujících se vzorcích, absolutismus střídán s iluzí demokracie, střídaný s totalitářstvím. Strach lidu i mocných, že by si lidé mohli vládnout sami je tu všudypřítomný, jenže co když idální společnost si nevyžaduje žádnou vládu? Nazývejme to v našem příběhu Anarchismem, společnost kde neexistuje vláda, společnost přímé demokracie, kdy rozhodování o věcech veřejných probíhá všeobecnou veřejnou diskuzí, kdy o věcech nerozhodují žádní volení zástupci nýbrž lid sám, idea vzdělané občanské společnosti nepotřebující tatíčka presidenta a stranu i vládu starající se o prostý lid.

Ano přitažené za vlasy, jenže proč by tato svobodná společnost, kde je život v rukou lidí nikoli v rukou vlády, neměla být skučečným pravicovým cílem, společnsot bez regulací, kde je přirozené že se pustí starší osoba sednout, anižbychom na to potřebovali v tramvaji na židli nálepku?

Společnost kdy je přirozené dát chodci na přechodu přednost aniž by to muselo být napsáno v zákoně? Iluzorní stav, kdy máme prostřednictvím našich volených zástupců pocit, že všude kolem jsou jen pitomci a jen ti vyvolení mají právo nám říkat co je či není dobré, je pocit vykořenění a neuvědomnění si faktu, že ti volení zástupci jsou stejní pitomci se stejným mnohdy nižším inteligenčním kvocientem nežli kdejaký dělník od pásu. Pouhý fakt, že mají jména ověnčena tituly jim IQ body nepřihrává.

Oklikou se tedy dostávám k meritu věci, k prvotní položené otázce tohoto textu... pravice / levice... levice je prostě vše kde má někdo potřebu říkat druhým co mají dělat, jak se mají chovat, levice má na svědomí veškeré zlo, levicoví pachatelé dobra mají na svědomí nejvíce mrtvých a cokoli levicového a tak vele dobře myšleného bylo vždy po zásluze potrestáno, v první řadě popravami samotných revolucionářů jejich bývalými přáteli, ať už šlo o Velkou Francouzskou revoluci nebo rok 1948 v Československu.

Lidé jsou lidé a vždycky lidmi budou, ale v přetechnizované době kdy jedním kliknutím mohu komunikovat s někým nad ruhé straně planety online opravdu není potřeba svazovat se dalšími a dalšími regulemi, abychom si vydobili lepší život. Svobodným se nerodíš... svobodným jsi jen když ... ... ...